Jeesus sanoo: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta." (Mark. 10:14)

Seurakunnan lapsi- ja perhetyö noudattaa juuri tätä Jeesuksen antamaa esimerkkiä ja kutsuu lapsia sekä lapsiperheitä hyvän äärelle. Meidän seurakunnassamme tuetaan vanhempia ja perheitä heidän kasvatustyössään tarjoamalla erilaisia kerhoja, perhekirkkoja sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Nuorimpia seurakuntalaisia muistetaan syntymäpäiväkortein.

Yhteistyötä kunnan päivähoidon kanssa ollaan vahvistamassa ja lisäämässä.

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -kysely

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on järjestetty sirpalemaisesti ja yhteistyön tekemisessä on kehittämisen varaa. Eri paikkakunnilla asuvat lapset ja perheet ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden, koska palvelutarjonta ja palveluiden tuottamisen tapa poikkeavat toisistaan eri paikkakunnilla. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksin hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

 

Vastaa kyselyyn, johon pääset alla olevasta linkistä ja kerro oma mielipiteesi sekä ehdotuksesi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseksi.

 

Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Lammasaskartelu

Ota yhteyttä

Kasvatustyöntekijä
Kostilantie 67
31900 Punkalaidun

Virkavapaalla 1.12.2023-31.5.2024