Punkalaitumen seurakunta kuuluu aluekeskusrekisteriin

Seurakuntamme kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen. 

Tampereen aluekeskusrekisteri (akrtampere.fi)

Virkatodistuksen, sukuselvityksen tai -tutkimuksen tilaaminen

Suosittelemme tilaamaan virkatodistuksen ja sukuselvityksen sähköisellä lomakkeella. Yksityishenkilö tarvitsee tunnistautumiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Palvelua käyttävän yyksityiskäyttäjän tulee olla täysi-ikäinen henkilö, jolla on kotikunta Suomessa. Yritys-/yhteisökäyttäjät tarvitsevat organisaatioltaan valtuutuksen, joka tehdään suomi.fi -palvelussa:

VirkatodistustilauksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos sähköinen tilaus ei onnistu, tilauksen voi tehdä myös

puhelimitse: 03 219 0700 arkisin klo 9–15 
Kaikki Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot löytyy täältä.

Kirkkoherranvirasto säilyy Punkalaitumella

Oma kirkkoherranvirasto säilyy Punkalaitumella aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeenkin. Muun muassa kirkollisista toimituksista ja hauta-asioista sovitaan paikallisesti kuten ennenkin. Myös muu asioiminen on edelleen mahdollista kirkkoherranvirastomme kautta.

Virasto palvelee maanantaisin klo 9-13 kesäkuun ja elokuun välisenä aikana, paitsi viikolla 29, jolloin virastopäivystys on torstaina. Syyskuun alusta toukokuun loppuun virasto on auki sekä maanantaina että torstaina klo 9–13. Muutokset mahdollisia.  

  • puhelimitse: 040 8048 819
  • tai sähköpostilla: punkalaidun.srk@evl.fi

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus tarvitaan mm. perinnönjaossa, sukututkimuksessa ja perunkirjoitusta tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. 

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot tai keskusrekisterit.