Diakoniatyöryhmään kuuluvat:

  • Sirkka Madekivi              puheenjohtaja
  • Simo Keto                       jäsen
  • Kari Lehtinen                   jäsen
  • Erkki Leppäkorpi             jäsen
  • Merja Pulakka                 jäsen
  • Petri Korhonen                kirkkoneuvoston edustaja
  • Petri Paasikallio               vt. kirkkoherra
  • Jaana Pyykkö                  diakonissa