Diakoniatyöryhmään kuuluvat:

  • Sirkka Madekivi               puheenjohtaja
  • Simo Keto                       jäsen
  • Kari Lehtinen                   jäsen
  • Erkki Leppäkorpi             jäsen
  • Merja Pulakka                 jäsen
  • Petri Korhonen               kirkkoneuvoston puheenjohtaja
  • Petri Paasikallio              seurakuntapastori
  • Jaana Pyykkö                 diakonissa