Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siunaaminen toimitetaan tavallisesti silloin, kun uuteen kotiin on jo asetuttu. Tilaisuudessa kiitetään Jumalan lahjoista ja pyydetään siunausta kodissa asuville sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi myös yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimiseen tai muuhun juhlaan. Jos osa perheenjäsenistä kuuluu toiseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, kodin siunaaminen voidaan toimittaa ekumeenisesti. Kodin siunaamisen voi toimittaa pappi, joku muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaa-ajan asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.

Rukoushetken tarkempi sisältö löytyy kirkollisten toimitusten kirjasta ja virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä.

Hieno vihreä koti