Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina tutkittava avioliiton esteet, jotta varmistutaan siitä, että aiotulla avioliitolla ei ole lain mukaan estettä.

Tutkintaa pyydetään Tampereen aluekeskusrekisteristä tai tästä nettisivulta tai maistraatista.

Aluekeskusrekisterissä pyydettäessä molempien vihittävien pitää osoittaa henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai henkilökortilla. Netin kautta tilattaessa tunnistautumiseen käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 (arkisin kello 9-15).

Sähköposti: rekisteroinnit.tampere@evl.fi 

Todistuksen esteiden tutkinnasta saa aikaisintaan seitsemän vuorokauden kuluttua pyynnöstä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin johdolla. Toimituksessa käytetään siihen sopivaa musiikkia. Vihkipari sopii kanttorin kanssa häämusiikista etukäteen.

Punkalaitumen seurakunnassa vihkimisestä sovitaan ja vihkipappi varataan ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Vihkiä voidaan kotona, kirkossa tai vihkiparin toivomassa paikassa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa.

Vihkiä voidaan myös muun kuin oman seurakunnan kirkossa. Kirkko varataan kyseisestä seurakunnasta, josta varataan myös vihkipappi.  Kanttori tulee aina seurakunnasta, jossa vihitään.
 

Avioliiton siunaaminen


Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata. Edellytyksenä on, että toinen aviopuolisoista kuuluu evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Avioliiton siunaamisen toimittaa pappi.
 

Lisätietoa avioliittoon vihkimisen merkityksestä, edellytyksistä, käytännön järjestelyistä, muistilistasta ja tapatiedosta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta.

 

 

Häät kirkossa

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Yhteystietomme

Postiosoite:

Punkalaitumen seurakunta/ kirkkoherranvirasto

Kostilantie 67, 31900 Punkalaidun

Puhelin:

040-8048819

Sähköpostiosoite:

punkalaidun.srk@evl.fi

 

       

Kirkkoherranvirasto on avoinna kesäkuun 10. päivästä alkaen elokuun loppuun asti maanantaisin klo 9 - 13, paitsi viikolla 29, jolloin virasto on avoinna torstaina. Outi Uusi-Kouvo on lomalla 1.7. - 21.7.2024. 

          

Lisäksi erikseen sopimalla soittamalla aukioloaikana tai milloin vaan sähköpostilla.