Hyppää sisältöön

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Punkalaitumen seurakunta toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Punkalaitumen seurakunnan tietosuojaa toteutetaan tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Punkalaitumen seurakunnan tietosuojaselosteet:

Diakonia avustusrekisteri

Diakonian asiakasrekisteri

Hautainhoitorekisteri

Hautaustietorekisteri

Ilmoittautumiset tapahtumiin

Kameratallenteet

KATRINAn kalenterimerkinnät

Kirkon palvelukeskusken asiakasrekisteri

Kirkon palvelukeskuksen toimittajarekisteri

Kirkon henkilö- ja palvelusuhderekisteri

Kirkon jäsenrekisteri (Kirjuri)

Luottamushenkilöluettelo

Lääkärinlausunnot ja vakuutustapahtumat

Onnittelut yms. muistamiset- rekisteri

Palkanmaksun lähdeaineisto

Sopimukset

Työhakemukset

Työsopimukset ja työtodistukset

Vanhat kirkonkirjat

Virkatodistusten kopiot

Virkatodistusten tilaukset

Äänioikeutettujen luettelo

Alla olevalla lomakkeella rekisteröity voi

  • tarkistaa henkilötietonsa seurakunnan henkilörekistereistä

  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • peruuttaa suostumuksensa, niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista (poikkeukset 17 artikla, 3)

Tietopyyntölomake

Lomake toimitetaan Punkalaitumen kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikana.

Kostilantie 67, 31900 PUNKALAIDN
Avoinna ma ja to klo 9-13.