Kaste

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan ja sen Herran yhteyteen. Kaste perustuu Jeesuksen kirkolleen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:19-20).

Suositellaan, että lapsi saa nimen kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Lapsi voidaan kastaa jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan on kirkon jäsen. 

Kaste voidaan toimittaa lapsen taikka isovanhempien kotona, seurakunnan tiloissa, taikka melkein missä tahansa sopivassa paikassa. Mitä aikaisemmin varaatte kirkkoherranvirastosta ajan ja paikan, sitä varmemmin saatte juuri teille parhaimman ajankohdan. Tarvittaessa voitte olla suoraan yhteydessä myös seurakunnan pappeihin Petri Paasikallio puh. 040 8048812 ja Irina Kaukinen puh. 044 5078990.

 

Juhlien pitopaikaksi voi tiedustella seurakunnan tiloja. Jos ristiäiset järjestetään seurakuntatalolla, peritään vuokrana pöytäliinoista 6 €/kpl. Ei muita kuluja.

Tavallisin käytäntö seurakunnassamme on, että kastepappi ottaa kasteperheeseen yhteyttä sopiakseen toimituskeskustelun.  Keskustelussa sovitaan mm. käytännön järjestelyistä, kuten kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnä olevien tehtävistä sekä virsistä.

Kastettavalla on oltava ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev.lut. kirkon toimittaman lapsikasteen.


Aikuisen kaste

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta aikuisrippikoulussa. Tiedustelut kirkkoherranvirastosta.


Lisätietoa kasteen merkityksestä, edellytyksistä ja käytännön järjestelyistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelusta.

jeesus

Yhteystietomme

Postiosoite:

Punkalaitumen seurakunta/ kirkkoherranvirasto

Kostilantie 67, 31900 Punkalaidun

Puhelin:

040-8048819

Sähköpostiosoite:

punkalaidun.srk@evl.fi

 

 

Kirkkoherranvirasto on kesäaikaan avoinna maanataisin kello 9:00 - 13:00.

Lisäksi erikseen sopimalla soittamalla aukioloaikana tai milloin vaan sähköpostilla.