Kaste

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan ja sen Herran yhteyteen. Kaste perustuu Jeesuksen kirkolleen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:19-20).

Suositellaan, että lapsi saa nimen kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Lapsi voidaan kastaa jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan on kirkon jäsen. 

Kaste voidaan toimittaa lapsen taikka isovanhempien kotona, seurakunnan tiloissa, taikka melkein missä tahansa sopivassa paikassa. Mitä aikaisemmin varaatte kirkkoherranvirastosta ajan ja paikan, sitä varmemmin saatte juuri teille parhaimman ajankohdan. Tarvittaessa voitte olla suoraan yhteydessä myös seurakunnan pappeihin Petri Paasikallio puh. 040 8048812 ja Auni Kaipia puh. 040 8048821.

 

Juhlien pitopaikaksi voi tiedustella seurakunnan tiloja. Jos ristiäiset järjestetään seurakuntatalolla, peritään vuokrana pöytäliinoista 10 €/kpl. Ei muita kuluja.

Tavallisin käytäntö seurakunnassamme on, että kastepappi ottaa kasteperheeseen yhteyttä sopiakseen toimituskeskustelun.  Keskustelussa sovitaan mm. käytännön järjestelyistä, kuten kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnä olevien tehtävistä sekä virsistä.

Kastettavalla on oltava ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev.lut. kirkon toimittaman lapsikasteen.


Aikuisen kaste

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta aikuisrippikoulussa. Tiedustelut kirkkoherranvirastosta.


Lisätietoa kasteen merkityksestä, edellytyksistä ja käytännön järjestelyistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelusta.

jeesus

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Yhteystietomme

Postiosoite:

Punkalaitumen seurakunta/ kirkkoherranvirasto

Kostilantie 67, 31900 Punkalaidun

Puhelin:

040-8048819

Sähköpostiosoite:

punkalaidun.srk@evl.fi

 

       

Kirkkoherranvirasto on avoinna kesäkuun 10. päivästä alkaen elokuun loppuun asti maanantaisin klo 9 - 13, paitsi viikolla 29, jolloin virasto on avoinna torstaina. Outi Uusi-Kouvo on lomalla 1.7. - 21.7.2024. 

          

Lisäksi erikseen sopimalla soittamalla aukioloaikana tai milloin vaan sähköpostilla.