Hosainan kuurojenkoulu on ollut Punkalaitumen seurakunnan kummituen kohteena vuodesta 2016. Lähetyssihteerimme ajatuksena oli, että silloisen Aasian nimikkolähettikohteen lisäksi lähetystyön kohteena olisi jotakin myös Afrikasta. Muutamien Suomen Lähetysseuran tarjoamien vaihtoehtojen tarkastelu johti Hosainan kuurojenkoulun valintaan.

Lähtökohtaisesti ajatuksena oli tukea kummikohdetta aivan erityisellä tavalla; jumppaamalla. Lähetysjumpat alkoivatkin vauhdikkaasti vapaaehtoisten vetäjien voimin toukokuussa 2016. Osallistumismaksu jumppaan on aina ollut vapaaehtoinen ja jo heti alkumerteillä voitiin todeta, että kuukausitavoitteeseen päästään mukavasti. Lähetystyön uutena tekemisen muotona jumppaaminen otettiin liikunnallisella paikkakunnalla iloiten vastaan ja Lähetysjumppia onkin järjestetty Pappilan takapihalla jo useita vuosia.

 

Hosainan kuurojenkoulu

Etiopiassa sijaitsevan Hosainan kuurojenkoulun tavoitteena on antaa laadukasta koulutusta ja taitoja kuuroille lapsille. Koulu on perustettu vaatimattomissa oloissa vuonna 1981, aikana, jolloin erityisopetuksen tarvetta ei Etiopiassa tunnustettu juuri millään tasolla. Hosainan kuurojenkoulu on tehnyt vuosikymmenten aikana upeaa työtä ja nykyään sisäoppilaitoksessa on noin 200 oppilasta. Alkuvuosina opetusta sai vain muutaman vuoden ajan, mutta nykyään oppilas voi opiskella esikoulusta 8. luokkaan asti sekä kaksivuotisen lukion. Lähes kaikki oppilaat käyvät lukion ja saavat samalla ammattiopetusta metalli- ja puutöistä, tekstiilitöistä ja kampaamoalalta.

Koulu kiinnittää paljon huomiota myös oppilaiden terveydenhuoltoon. Koululla on oma klinikka, jossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja heidän tehtävänään on huolehtia oppilaiden perusterveydestä ja rokotuksista ajallaan. Hosainan kuurojenkoulu on myös koulutuskeskus, jossa koulutetaan opettajia, rehtoreita, opetusviranomaisia, viittomakielentulkkeja sekä huonokuuloisia oppilaita ja heidän vanhempiaan. Tämä on siis erittäin monipuolinen oppilaitos, jonka yläkoulua pidetään Etiopiassa kuurojen opetuksen mallikouluna.

 

Uutiskirjeet

Suomen Lähetysseuran uutiskirjeen Hosainan kuurojenkoulusta voit tilata sähköpostitse osoitteesta: ulkomaankirje@suomenlähetysseura.fi. Tulevista Lähetysjumpista tiedotetaan Punkalaitumen seurakunnan tapahtumasivulla. Seuraa toimintaa ja tule mukaan Lähetysjumppiin!