Lähetystyö

Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn:
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt.28:18-20 Tämän käskyn perusteella kristillinen seurakunta on sitoutunut viemään viestiä Jumalan rakkaudesta kaikille.

Lähetystyö on ihmisen kokonaisvaltaista auttamista – esimerkin siihen on antanut itse Jeesus Kristus eläessään maan päällä. Hän ei rajannut rakkautensa ulkopuolelle ketään, vaan kohtasi usein myös heitä, jotka eivät olleet valtaväestön suosiossa. Kirkon tehtävänä on myös heikkojen ja hyljeksittyjen puolustaminen ja toimiminen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä varten on perustettu lähetysjärjestöjä, jotka toimivat kirkon kanavina maailmalla. Kirkon lähetystyön keskus koordinoi lähetystyötä. Yleisin seurakuntien toimintamuoto on ns. nimikkotoiminta. Monet niin kirkollisten kuin muidenkin alojen ammattilaiset toimivat nimikkolähetteinä ympäri maailmaa. Nimikkolähettien motiivina lähteä on halu auttaa muita kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaisesti.

Lähetystyö on vuorovaikutusta

Lähetystyö ei ole vain kristillisen sanoman viemistä kaukaisiin maihin. Monilla kirkoilla ja kansoilla on myös paljon annettavaa suomalaisille. Yhteistyö eri ihmisryhmien kanssa mahdollistaa uusien ihmisten tavoittamisen ja eri alueiden tarpeiden esilletulon ja huomioinnin.

Lähetystyö on konkreettista kansainvälisyyttä. Vastuu kaukaisista lähimmäisistä on yhä useamman länsimaisen ihmisen arkipäivää. Ymmärrämme, että voimme olla mukana luomassa mahdollisuuksia niin kotien rakentamiseksi kodittomille, koulutuksen tarjoamiseksi kuin jokapäiväisen ravinnon turvaamiseksi eri puolilla asuville lähimmäisillemme.

Lähetystyön rooli globaalien ongelmien ilmitulossa on myös merkittävä. Eri puolilla maailmaa työtä tekevät lähetit ovat tuoneet kansainvälisistä konflikteista ja kriiseistä usein sellaistakin tietoa, joka ei ole ylittänyt uutiskynnystä mediassa. 

Lähetysjärjestöjä Suomessa