Kuulumisia Punkalaitumen seurakunnasta ja vähän muualtakin

Uutiset ovat hyvä mahdollisuus seurakunnan työntekijöille kertoa enemmän tärkeistä ja kiinnostavista aiheista. Teksteissä tartutaan niin tuleviin tapahtumiin kuin Suomessa tai maailmalla puhututtaviin aiheisiin. Mikäli mielessäsi on aihe, josta haluaisit lukea enemmän, vinkkaa siitä osoitteeseen sari.makinen@evl.fi.

Uutislistaukseen

Minun kirkkoni -seurakuntavaalien logo

Ehdokaslistojen esittelyä: Kaikkien kirkko

22.10.2018 18.00

Ryhmän mukaan Punkalaitumen seurakunta on hyvissä ja osaavissa käsissä ja toiminta on pieneksi seurakunnaksi melko vireää. Uusia toimintatapoja ja –muotoja voi kuitenkin aina kehitellä. Kirkko on Punkalaitumella seurakuntalaisten näköinen. Monipuolinen, kaiken ikäisille suunnattu toiminta kutsuu luo. Ryhmän mukaan tärkeää on sekin, että sekä seurakunnan työntekijät että luottamushenkilöt ovat helposti lähestyttäviä ja tekevät työtään sydämellä. Haasteisiin tartutaan yhteistuumin, kirkon kehittämiseen osallistutaan. Seurakuntaa ja sen toimintaa päivitetään jatkuvasti vastaamaan aikaa ja seurakuntalaisten toiveita.


Nuorista ryhmä kantaa jonkin verran huolta, muilla ikäluokilla on runsaasti toimintaa seurakunnassa. Erityisesti rippikoulun jälkeen tulisi nuoria saada mukaan seurakuntaelämään. Sinkut ja keski-ikäiset ovat myös tärkeä ryhmä, joita ei sovi tämän ryhmän mukaan unohtaa.
Seurakunnan itsenäisyys on ryhmälle erittäin tärkeää, mutta tulevaisuudessa pitää miettiä, miten kovan hinnan seurakunta pystyy itsenäisyydestä maksamaan. Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa, niistä on pidetty hyvää huolta. Seurakunnan Leirimaja Vehkajärvellä on ryhmäläisille rakas ja tärkeä. Ryhmän jäsenet priorisoisivat mieluummin kiinteistön vuokrausta kuin myyntiä. Luonnon keskellä, veden äärellä sijaitseva Leirimaja on arvokas monella tapaa.


Vapaaehtoisuus on ryhmäläisten mielestä sitä, että ihminen omasta halustaan voimiensa mukaan osallistuu seurakunnan toimintaan ilman rahallista korvausta. Tulevaisuudessa vapaaehtoisuus on entistä tärkeämpi osa seurakuntaelämää, siksi siihen ryhmän mielestä tulisi innostaa yhä enemmän myös nuoria.


Seurakunnan tärkein tehtävä on ryhmän mukaan olla ihmisiä yhteen kokoava voima. Kirkolliset toimitukset kasteesta siunaustilaisuuksiin ovat tietysti listalla ensimmäisenä. Ryhmäläiset osallistuvat mielellään seurakunnan toimintaan vapaaehtoisina, esimerkiksi auttamalla keittiössä. Mielellään he olisivat myös suunnittelemassa uutta.


Luontoa tulee kunnioittaa ja kestävä kehitys on oltava kunniassa myös seurakuntatyössä, sanovat Kaikkien kirkko-ryhmäläiset. Kunnan ja seurakunnan yhteistyö on tärkeää ja sitä pystyy tekemään laaja-alaisesti. Seurakunnan Tule kotiin –hanke on hyvä esimerkki sujuvasta yhteistyöstä. Voimat yhdistämällä on mahdollista hyödyntää molempien osapuolien moninaista osaamista ja yhteistyöverkostoja. Paikkakunnan yrittäjiä ja yhdistyksiä ryhmä toivoo enemmänkin mukaan seurakuntaelämään. Ehkäpä jonkinlainen suunnittelupalaveri voisi poikia ideoita tulevaan?


Seurakunnan läsnäolo tulee esiin mm kirkon hienosta sijainnista, upeasta pappilasta ja hautausmaan kauneudesta. Näkee, että niistä pidetään hyvää huolta, sanovat ryhmäläiset. Seurakunnan näkyvyys voisi olla vielä suurempaa erilaisissa tapahtumissa.


Luottamushenkilön tärkein tehtävä on ryhmän mukaan toimia viestinviejänä seurakunnan ja seurakuntalaisten välillä. Tiedon täytyy kulkea molempiin suuntiin. Avoin luonne ja yhteistyökykyisyys erilaisten ihmisten kanssa edesauttavat heidän mukaansa luottamustoimen hoitamista.


Ryhmä toivoo matalan kynnyksen-tilaisuuksia. Ei uskon ”tuputtamista” vaan siten, että vähitellen osallistettaisiin seurakuntalaisia yhdessä olemiseen, yhteiseen tekemiseen ja sen myötä tehtäisiin heidät osallisiksi seurakunnan toiminnassa.

Tekstin on kirjoittanut Tule kotiin -hankkeen hankevetäjä
Hanna-Mari Kamppikoski.

18.10.2018