Isoset ja kerhonohjaajat

Rippikoulun jälkeen voit toimia isosena tai kerhonohjaajana, kunhan olet ensin saanut tehtävääsi ohjausta ja välineitä. Koulutuksesta ei niinkään enää puhuta, vaan kyse on sitoutumisesta seurakunnan toimintaan ja käytännön kokemusten saamisesta. Kun olet aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa sekä osallistut erikseen mainittuihin nuorteniltoihin, voit toimia kerhonohjaajana yksin tai kaverin kanssa sekä hakea isoseksi lastenleireille (1. vuoden jälkeen) tai rippileirille (2. vuoden jälkeen).

Kerhonohjaajaksi?

Punkalaitumen seurakunta tarjoaa nuorille mahdollisuuden rippikoulun jälkeen toimia vapaaehtoisena ohjaajana erilaisissa kerhoissa. Kerhonohjaaja vastaa kerhosta ja sen sisällöstä. Hän suunnittelee yhdessä kerholaisten kanssa, mitä kerhossa tehdään. Kerhot ovat sisällöltään monipuolisia. Mikäli sinulla esimerkiksi on joku erityisosaaminen tai innostuksenkohde, voit olla yhteydessä seurakunnan nuorisotyöntekijään ja pohtia hänen kanssa esim. heppakerhon tai rallikerhon perustamista.

Uusille vapaaehtoisille kerhonohjaajille järjestetään koulutus kerran vuodessa, yleensä syksyisin. Siinä käydään läpi kerhoon liittyviä asioita mm. hartauden pito, ensiaputaidot, ryhmän ohjaaminen ja leikkien pitäminen.

Isoseksi?

Isoseksi voi lähteä kuka tahansa rippikoulun käynyt, jota kiinnostaa toimia seurakunnassa. Toimintaan osallistuminen ei tarkoita, että olisi pakko hakea kesällä leirille töihin vaan toimintaan osallistuminen antaa oikeuden halutessaan hakea isoseksi leireille.