Kuulumisia Punkalaitumen seurakunnasta ja vähän muualtakin

Uutiset ovat hyvä mahdollisuus seurakunnan työntekijöille kertoa enemmän tärkeistä ja kiinnostavista aiheista. Teksteissä tartutaan niin tuleviin tapahtumiin kuin Suomessa tai maailmalla puhututtaviin aiheisiin. Mikäli mielessäsi on aihe, josta haluaisit lukea enemmän, vinkkaa siitä osoitteeseen sari.makinen@evl.fi.

Uutislistaukseen

Minun kirkkoni -seurakuntavaalien logo

Ehdokaslistojen esittelyä: Kaikille Hyvä Seurakunta

26.10.2018 18.00

Kaikille Hyvä Seurakunta -listan ehdokkaita ovat: elintarviketyöläinen Hanna Berggren, diplomi-insinööri, ekonomi Tapio Berggren, eläkeläinen Merja Hällfors, filosofian maisteri, eläkeläinen Kaisa Kirkko-Jaakkola, kiinteistönhoitaja Erkki Leppäkorpi, terveydenhoitaja Sirkka Madekivi, toimistotyöntekijä, yrittäjä Heini Mahnala, talousassistentti Mervi Moilanen, maanviljelijä Ilari Nikula (kuvaton), terveystarkastaja Anne Peräniitty, insinööri, johtava asiantuntija Kalevi Sillanpää sekä sairaanhoitaja, emäntä Hanna Uusi-Kuitti.


Ryhmän mielestä Punkalaitumella nojataan perinteisiin. Kirkko kuuluu laitumelaiseen arkeen ja ennen kaikkea juhlaan. Paikkakunnalla on selkeä seurakunnallinen yhteisö. Seurakuntaa ryhmäläiset pitävät turvana ja voiman lähteenä. Kirkko koetaan arvokkaaksi niin rakennuksena kuin sanomansa puolesta. Sosiaaliset kohtaamiset voimistavat yhteisöllisyyttä. Kirkko on ennen kaikkea armollinen, turvallinen, globaali, oikeaan ohjaava. Seurakunnan on vastattava seurakuntalaisten tarpeisiin ja julistaa evankeliumia kaikkialla.


Toimintaa tulee pohtia yhdessä ja uudistaa tarvitessa, jäseniä tulee kuulla, jotta kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Uudistukset eivät saa jättää perinteitä jalkoihinsa. Erityisesti nuoret aikuiset ja keski-ikäiset ovat ryhmiä, joihin pitää jatkossa satsata enemmän. Positiivinen ote ja esimerkki ovat tärkeitä. Seurakuntaan pitää olla helppo tulla, siellä on oltava hyvä olla ja palatakin voi, jos välivuosia tulee.


Tulevaisuus näyttää hieman epävarmalta ryhmän mielestä. Itsenäisyys on tärkeää, ettei jouduta pussin perälle. Ryhmässä myös uskotaan, että niin kauan kuin kunta on itsenäinen, on seurakuntakin itsenäinen. Itsenäisyydestä kamppailu ei saa kuitenkaan olla seurakunnan tärkein tehtävä. Ryhmän jäsenet puhuvat Leirimajan vuokraustoiminnan tärkeydestä, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta ei tulisi myydä ainakaan ensitöiksi. Ryhmässä tosin pohditaan myös sitä, että kirkkoon tie on vaikeakulkuinen ikäihmisille, eikä seurakuntatalo ole ajanmukainen. Osa haaveilee kirkkoherranvirastoa keskustaan lähelle kirkkoa. Leirimajan käyttöastetta tulee lisätä, mutta asunto-osakkeista tulisi luopua.


Vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää se, että jokainen löytäisi oman tehtävänsä, pitää kuitenkin muistaa, että he ovat maallikoita. Ryhmän mukaan taivas on rajana, kun vapaaehtoistehtäviä mietitään. Kaikille riittää tehtäviä. Kirkon tärkeimmäksi tehtäväksi ryhmä lukee Jumalan sanan levittämisen. Seurakunta on uskonnollinen yhteisö, sitä ei saa unohtaa. Sen tulee myös vastata yhteisön hengellisiin tarpeisiin ja luoda turvallisuutta, vahvistaa kristillistä elämää ja tukea seurakuntalaisiaan. Pienessä seurakunnassa samat henkilöt ovat aktiivisia myös yhdistyksissä ja yrittäjinä. Yhteistyö on helppoa, mutta työmäärää pitää miettiä. Ryhmäläiset kertovat seurakunnasta ja sen toiminnasta muille, kutsuvat mukaan. Heillä herää positiivisia ajatuksia myös niukkoina aikoina, silloin kun helposti herää uusia kehittämisideoita. Toiminnasta ja henkilökunnasta ei heidän mukaansa voi nipistää. Mieluummin kiinteistömyyntiä, jos on pakottava tarve. Viestinnässä löytyy parannettavaa, erityisesti 65-vuotiaille ja vanhemmille on viestintää pohdittava.


Pitäjänraitista saisi hienon hankkeen, missä seurakunta voisi ainakin osaksi olla mukana. Energisoiva ja yhteisöä rakentava hanke on tarpeen myös. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvä hanke olisi seurakunnan hallinnoimaksi hankkeeksi tulevaisuudessa hyvinkin sopiva ja tärkeä. Ryhmä muistuttaa, että luottamushenkilö on maallikko, joka tarkastelee seurakunnan toimintaa hallinnon ja toimintamuotojen kannalta, osallistuu suunnitteluun ja tuo seurakuntalaisten toiveita esiin. Luottamushenkilöllä pitää olla tuntosarvet sekä seurakuntalaisiin että työntekijöihin päin, he toimivat viranhaltijoiden kanssa seurakuntalaisten hyväksi.

Tekstin on kirjoittanut Tule kotiin -hankkee hankevetäjä Hanna-Mari Kamppikoski 19.10.2018.