Kuulumisia Punkalaitumen seurakunnasta ja vähän muualtakin

Uutiset ovat hyvä mahdollisuus seurakunnan työntekijöille kertoa enemmän tärkeistä ja kiinnostavista aiheista. Teksteissä tartutaan niin tuleviin tapahtumiin kuin Suomessa tai maailmalla puhututtaviin aiheisiin. Mikäli mielessäsi on aihe, josta haluaisit lukea enemmän, vinkkaa siitä osoitteeseen sari.makinen@evl.fi.

Uutislistaukseen

20150916_112013_XL.jpg

Rippikoulusuunnitelma2017 astuu voimaan 1.10.2018

1.9.2018 09.00 Rukoushelmet

Vuonna 2001 laadittu Rippikoulusuunnitelma Elämä – Usko – Rukous vastaa onnistuneesti 2000 -luvun tarpeisiin eikä uutta, nyt käyttöönotettavaa Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelmaa 2017 ole luotu korjaamaan aiempaa suunnitelmaa vaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Rippikoulun ytimessä oleva nuori ei ole kasvatustoiminnan kohde, vaan aktiivinen toimija. Hän on seurakunnan jäsen, joka oppii ja kasvaa osana yhteisöä - seurakuntaa. Tähän seurakunnan yhteyteen kuuluu myös nuoren perhe ja lähipiiri. Uusi RKS2017 näkeekin rippikoulutyön yhä selvemmin perhetyönä, johon kannustetaan ottamaan mukaan vanhempia, kummeja, isovanhempia ja muita nuorelle tärkeitä aikuisia. Nuori ei tule rippikouluun tyhjiöstä eikä palaa tyhjiöön. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten nuorta voi tukea siirtymisessä rippikoulun tiiviistä yhteisöllisyydestä - yleensä suoraan leirijaksolta - paikallisseurakunnan laajempaan yhteisöllisyyteen. Onkin todettu, että osallistuminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja sen toteuttamiseen on nuorille usein luontevampaa ja motivoivampaa intensiivijakson jälkeen kuin ennen sitä. Seurakunnissa on kokeiltukin intensiivijakson siirtämistä rippikoulun alkuun syksyyn hyvällä menestyksellä. Samoin konfirmaation siirtäminen myöhempään syksyllä on koettu hyväksi asiaksi. Näin rippikoulu siis voi entistä tietoisemmin ohjata nuoria paikallisen seurakunnan yhteisöön ja se tulee ottaa huomioon rippikoulua suunnitellessa.

Kristillisen yhteisön keskeinen tapa hoitaa hengellistä elämää ja tulla Jumalan hoitamaksi on ehtoollinen. Jokaiselle kristitylle tarkoitettu pyhä ateria on Jeesuksen asettama ja mysteeri, jossa Jumala toimii. Ehtoolliselle voi osallistua, vaikka sen merkitystä ei täysin ymmärtäisikään – sen olemus perustuu Kristuksen työhön, ei sen jakajaan tai vastaanottajaan. Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Tästä syystä ehtoollisopetusta annetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rippikoulua ja on suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana. Näin nuori tottuu hoitamaan hengellistä elämäänsä käymällä ehtoollisella. Ehtoollinen perustuu vapaaehtoisuuteen eikä kastetulta ja kirkkoon kuuluvalta nuorelta tulisi evätä oikeutta osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa tai vaikka rippikoulun ohjaajien kanssa. Jos nuori ei halua nauttia ehtoollista, hän voi tulla yhteiseen pöytään ja ottaa ehtoollisen sijasta vastaan siunauksen.

Yllä oleva teksti on muokkailtu ja tiivistetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisusta Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017, joka siis astuu voimaan lokakuun alussa. Punkalaitumen seurakunnassa on rippikoulutyötä kehitetty usean vuoden ajan ja kehitystyö tulee jatkumaan uuden rippikoulusuunnitelman puitteissa. Myös isostoimintaa kehitetään edelleen, sillä RKS2017 ja Isostoiminnan linjaus Isoja Ihmeitä 2016 kulkevat käsi kädessä.