Uutislistaukseen

Punkalaitumen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakenut

Kirkkoherran virka

Punkalaitumen seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut määräaikaan 17.5.2024 klo 15.00 mennessä:

 - TM Petri Paasikallio, Punkalaitumen seurakunnan vt. kirkkoherra

Tuomiokapituli tutkii ainoan hakijan kelpoisuuden kokouksessaan 22.5.2024 sekä päättää samalla kirkkoherran viran jatkotoimista. Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli voi julistaa kirkkoherran viran uudelleen haettavaksi kirkkovaltuuston pyynnöstä, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii. 

17.5.2024 15.56