URAKKATARJOUSPYYNTÖ

Punkalaitumen seurakunta pyytää tarjouksia hautaukseen liittyvistä tehtävistä ajalle 1.4.2017 – 31.3.2021 (4 vuotta).

Hautaukseen käytettävän kaivinkoneen on oltava tehtävään soveltuva pienkaivuri. Seurakunta antaa urakoitsijan käyttöön hautauksessa tarvittavat tarvikkeet, kuten roudansulattajat, reunalankut, tukipuut ym. Muut haudanteossa tarvittavat välineet (kuten moottorisaha juurien katkaisuun) hankkii urakoitsija.

Työhön sisältyy hautojen avaus ja peittäminen. Vuosittainen hautamäärä on 50 - 60 kpl. Avattavan haudan mitat ovat yleisimmin 220 x 80 x 150 cm ja syvähaudat 220 x 80 x 210 cm. Valmistelutöihin kuuluu:

  • talvella hautapaikan sulatus
  • pienempien hautakivien poisto
  • haudan tarkastus ennen hautausta
  • peittäminen suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä arkipäivänä hautauksesta
  • hautapaikka on siistittävä ja kukkalaitteet laitettava hautakummun päälle

Urakoitsijan on käytettävä työssään huolellisuutta ja vältettävä aiheuttamasta vahinkoa viereisille haudoille. Tarvittaessa viereiset haudat on suojattava.

Seurakuntamestarin vapaapäivinä ja loma-aikoina urakoitsija huolehtii seurakunnan kiinteistöjen lumi ja hiekoitustöistä erikseen sovittavissa kohdissa sekä muista mahdollisista töistä.

Urakoitsija ei peri hautapaikan haltijalta maksuja. Urakoitsija vastaa mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista.

Haudan kaivuun ajankohdasta urakoitsija saa yleensä tiedon viimeistään 5 vuorokautta ennen hautausta.

Seurakunta pyytää urakoitsijalta referenssejä tämän tekemistä kaivuutöistä.

Tarjouksesta on käytävä ilmi käytettävän kaivinkoneen konetyyppi. Tarjoukset pyydetään erikseen konetyöstä ja miestyöstä. Hinta ilmoitetaan arvonlisäverollisena.

Tarjoukseen on liitettävä:

  • todistus eläkemaksujen suorittamisesta
  • verovelkatodistus
  • ennakkoperintärekisteriote
  • todistus toiminnan vastuuvakuutuksista
  • tieto urakoitsijan soveltamasta työehtosopimuksesta

 Urakoitsijan valintakriteerinä käytämme hintaa. Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai  hylätä annetut tarjoukset.

Tarjoukset on osoitettava kirkkoneuvostolle ja lähetettävä 15.1.2017 mennessä osoitteella Punkalaitumen seurakunta, Kostilantie 67, 31900 PUNKALAIDUN. Kuoreen merkintä ”URAKKATARJOUS”. Tarjouksen tulee olla voimassa 30.4.2017 saakka. Seurakunta tekee päätöksen 31.1.2017 mennessä.

Lisätietoja antavat seurakuntamestari Juha Härmä 040-8048818 ja talouspäällikkö Manu Löytty 040-8048819