Punkalaitumen kirkkoneuvosto vuosina 2017 - 2018

  • Irina Kaukinen puheenjohtaja
  • Jukka Uusi-Kouvo varapuheenjohtaja
  • Pirkko-Liisa Henttinen
  • Jari Kantonen jäsen
  • Timo Karunen jäsen
  • Ritva Koivula jäsen
  • Hanna Laakso jäsen
  • Antti Levomäki jäsen
  • Sirkka Madekivi jäsen
  • Kalevi Sillanpää jäsen

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat vuodesta 2016 eteenpäin

18.1.2016       7.11.2016        31.10.2017

22.2.2016       12.12.2016      14.11.2017

21.3.2016       10.1.2017        14.12.2017

25.4.2016        31.1.2017        16.1.2018

23.5.2016        28.2.2017         21.2.2018

23.8.2016        28.3.2017         28.3.2018

20.9.2016          8.5.2017         18.4.2018

18.10.2016       28.8.2017