Rippikoululaisen kotiväelle

Pienokainen, joka kastettiin noin 15 vuotta sitten, on nyt aloittamassa yhtä tärkeänä pidettyä etappia, rippikoulua. Yli puolen vuoden mittaisen rippikoulujakson tarkoitus on syventää nuoren tietoa siitä uskosta, johon hänet on kastettu sekä tutustuttaa hänet seurakunnan elämään. Rippikoulu ei ole irallinen osa nuoren elämää, vaan se näkyy ja kuuluu tavalla tai toisella koko 8. luokan ajan. Tänä päivänä rippikoulu on myös koko perheen asia, sillä nuoren kotiväkeä kutsutaan mukaan rippikoulun tapahtumiin.

Vanhempainehtoot

Nuoruus on täynnä hämmentäviä ja uusia asioita. Rippikouluikäinen miettii omaa identiteettiään, pohtii tulevaisuuttaan ja valmistautuu peruskoulun päättymiseen. Kotona on saattanut olla ristiriitatilanteita, rajojen kokeilua tai muita itsenäistymisen merkkejä. Kapinoinnin ja kuohunnan puuttuessa voi vanhempi taas jäädä pohtimaan, mitä oman nuoren päässä liikkuu ja miten voisin tukea häntä tässä itsenäistymisen kynnyksellä?

Haluamme olla osaltamme tukemassa teitä vanhempia kasvatustyössä ja siksi järjestämmekin 3 Vanhempainehtoota erilaisin teemoin. Nämä ehtoot ovat osa rippikoululaisen tutustumisjaksoa, joten hän saa Riparipassiinsa merkinnän, kun vanhempi/vanhemmat ovat osallistuneet Vanhempainehtooseen. Suositus on, että vanhemmat osallistuvat kahteen Vanhempainehtooseen. Mikäli päivät/kellonajat ovat hankalia esim. työn tai välimatkojen vuoksi, merkinnän Riparipassiin voi hakea osallistumalla Vanhempainvarttiin, johon osallistuvat rippikoululaisen vanhemmat ja rippikoulusta vastaavat työntekijät. Aika Vanhempainvarttiin sovitaan tapauskohtaisesti.  

Kiviristi tehty riparilla.
Jumalan kämmenellä?

20.11.  klo 18 Kirjastolla

Kissa pöydälle - asiaa päihteistä. Yhteistyössä koulun, ehkäisevän päihdetyön sekä kunnan kanssa. 

 

15.1.2018 klo 18 Pappilassa

Sopivaa etäisyyttä etsimässä - miten tukea itsenäistyvää nuorta? 

Ota yhteyttä

Irina Kaukinen
Kirkkoherra
Kostilantie 67
31900 Punkalaidun
Sanna Lähdeniemi
Nuorisotyönohjaaja/Tiedotusvastaava
Kostilantie 67
31900 Punkalaidun